حرف ق خط

.

2023-06-07
    معني كوعاب اتراب و كاسا دهقا