ص تب

ناميل b فشرا . با استفاده از این تب یک سند خالی و یا یک سندی که با یک قالب از پیش ساخته شده برای جلد روی سند ایجاد کنید که به ترتیب از گزینه های Blank Page وCover Page می توان استفاده نمود و با استفاده از گزینه Page Break می توان به

2023-02-07
    كنيسة و سوق النصارة
  1. کروناویروس خفاش نعل‌بینی اچ‌کی‌یو۲
  2. بیماری تب خونریزی‌دهنده ماربورگ
  3. ـرع 16 شخصا على الأقل وفـ
  4. ـني صـ